Meniu Închide

„Dezvoltare interculturală în comuna Jilava, județul Ilfov” – proiectul care vizează creșterea sustenabilă a calității vieții comunității de romi din comuna ilfoveană Jilava

Primăria Jilava a demarat un proiect ce are ca obiectiv creșterea sustenabilă a calității vieții comunității de romi, contribuind la creșterea incluziunii și abilitarea romilor comuna Jilava, județul Ilfov

Parte din programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiectul „Dezvoltare interculturală în comuna Jilava, județul Ilfov”, se va derula pe parcursul 22 de luni și beneficiază de o finanțare în valoare de 4.680.362 lei

Proiectul răspunde unor nevoi pe care Primăria Jilava, prin direcțiile specializate le-a identificat în urma cercetărilor în teren. Discriminare multiplă, statut socio-economic scăzut, risc ridicat de abandon școlar, lipsa accesului la informare, deprivare materială și lipsa perspectivelor de viitor sunt doar câteva dintre problemele care caracterizează comunitatea de romi din comuna Jilava, județul Ilfov.

Prin proiectul „Dezvoltare interculturală în comuna Jilava, județul Ilfov”, Primăria Jilava în parteneriat cu Fundația Amfiteatru și-a propus să dezvolte și asigure servicii integrate în domeniile educației, sănătății și ocupării, instruirii în drepturile romilor, advocacy și incluziune, alături de un program cultural de capacitare și anti-discriminare.

Proiectul include acordarea de servicii educaționale și de sănătate pentru 300 de copii în situații de vulnerabilitate, servicii pentru creșterea gradului de pregătire profesională și îmbunătățirea stării de sănătate (respectiv menținerea unui stări de sănătate bune) pentru 1.400 de persoane în stare de vulnerabilitate din comuna Jilava, Ilfov, prin furnizarea unui serviciu de ocupare și a unui serviciu medical, susținerea unui program de abilitare pentru 837 de persoane de etnie romă, formare interculturală a 40 de specialiști și instruirea a 37 de specialiști și lideri romi în advocacy și drepturile omului. De asemenea, prin serviciile educaționale propuse și prin acțiuni individualizate care vizează analfabetismul funcțional și cunoștințele necesare absolvirii clasei a VIII-a, precum și motivarea, stima de sine, încurajarea elevilor, dar și prin educația părinților (200 de adulți vor beneficia de educație parentală), proiectul își propune scăderea abandonului școlar și îmbunătățirea situației școlare a cel puțin 100 de elevi.

Acțiunile demarate în comuna Jilava, Ilfov de către Primăria Jilava (programul abilitare, programul educațional non-formal și instruirea specialiștilor) realizate în parteneriat cu Fundația Amfiteatru (serviciile de sănătate, formare și menținere grup țintă și contribuție la activități) vizează creșterea incluziunii și dezvoltarea premiselor pentru o calitate mai bună a vieții pentru comunitatea romilor, prin creșterea accesului la servicii educative, sanitare și sociale de calitate, reducerea vulnerabilităților și oferirea unor perspective de viitor pentru cel puțin câteva sute de persoane de etnie romă.


Primăria Jilava este o comună situată în sudul județului Ilfov. Localitatea are o populație de 10.500 locuitori și o suprafață de 26.76 km2. Cel mai vechi document cunoscut până acum care atestă existența Jilavei a fost emis la București în iunie 1716. Conform legii, Comuna Jilava este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină. Site oficial: www.primariajilava.ro


Fundația Amfiteatru dezvoltă programe, proiecte și parteneriate la nivel local, național și internațional, în scopul afirmării resurselor antropice și naturale ale comunităților. Organizația se concentrează pe abordările integrate, cu finalitate socială, pentru a furniza comunităților soluții și sprijin. Site oficial: fundatia-amfiteatru.ro.


Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8 miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.


Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înfiinţat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care ţintesc îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi a grupurilor dezavantajate din mediul rural sau urban. În cei 15 ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.430 de proiecte de dezvoltare locală, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuţia Guvernului României şi cea a beneficiarilor direcţi. Începând cu anul 2013, FRDS este Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE. Mai multe detalii pe www.frds.ro

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.